Rekrutacja i selekcja - zasady

Niezależnie od tego czy poszukujemy dla Państwa pracownika szeregowego, czy przedstawiciela kadry zarządzającej - nasza współpraca opiera się na pięciu kluczowych etapach. Jesteśmy przekonani, że ten model pozwala nam na wyłonienie najlepszego kandydata, który w stu procentach spełnia Państwa oczekiwania i stanie się ważnym elementem zespołu w Państwa firmie.

Wystarczy pięć kroków, by w Państwa firmie pojawił się idealny pracownik.

1. Analiza potrzeb. Wspólnie z klientem tworzymy profil idealnego kandydata. Opracowujemy również szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań i predyspozycji, jakich wymaga praca na nim.

2. Poszukiwanie kandydatów. Nasi specjaliści wykorzystują wszelkie kanały dotarcia do potencjalnych kandydatów, w tym networking i metodę direct search.

3. Selekcja i ocena kandydatów. Prowadzimy wieloetapową weryfikację umiejętności i predyspozycji kandydata wykorzystując testy, symulacje oraz metodę case studies i assessment center.

4. Prezentacja i rekomendacja kandydatów. Naszym klientom rekomendujemy najlepszych kandydatów, zgodnych z ustalonym na wstępie profilem stanowiska.

5. Gwarancja. Jeśli zatrudniony pracownik nie sprawdzi się podczas okresu próbnego – przeprowadzamy dodatkową bezpłatną rekrutację.

Jak działamy:
Etap współpracy Nasze działania
Analiza potrzeb

Wspólnie z klientem tworzymy profil idealnego kandydata. Opracowujemy również szczegółowy opis stanowiska oraz wymagań i predyspozycji, jakich wymaga praca na nim. Analizujemy także zasady działania firmy klienta, wartości i modele działania, by jak najtrafniej dobrać pracownika do zespołu.

 

Poszukiwanie kandydatów
 • Analiza naszej bazy danych pod kątem wymagań klienta
 • Opracowanie i dystrybucja oferty pracy w dużych serwisach internetowych, w portalach rekrutacyjnych i branżowych oraz w social media
 • Współpraca z headhunterami (przy rekrutacji kadry wyższego szczebla)

 

Selekcja i ocena kandydatów
 • Wstępna analiza aplikacji pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi stanowiska
 • Testy merytoryczne oraz testy kompetencji (opcjonalnie)
 • Test znajomości języka obcego (opcjonalnie)
 • Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na poznanie kandydata, jego doświadczenia i kluczowych umiejętności
 • Analiza referencji i rekomendacji
 • Assessment center (opcjonalnie)
Prezentacja i rekomendacja kandydatów
 • Prezentacja raportu zawierającego informacje o rekomendowanych kandydatach
 • Umówienie spotkań kandydatów z klientem
 • Przygotowanie spotkania i doradztwo rekrutacyjne (opcjonalnie)
Gwarancja
 • Pilotowanie pracy rekomendowanego pracownika
 • Gwarancja przeprowadzenia ponownej rekrutacji w czasie 1-6 miesięcy (zależy od branży i stanowiska), jeśli kandydat nie spełni oczekiwań klienta

Poszukując kandydatów na kluczowe stanowiska kierownicze, do zarządu oraz na stanowiska specjalistyczne, stosujemy executive search, czyli aktywnie nawiązujemy kontakty z osobami pasującymi do profilu stanowiska.Wykorzystujemy przy tym metodę direct search, która polega na pozyskiwaniu osób pełniących analogiczne funkcje w konkurencyjnych firmach. Sięgamy także po networking wykorzystując sieć nieformalnych kontaktów branżowych, jakie zgromadziliśmy podczas wieloletniej działalności.

W selekcji i ocenie kandydatów sięgamy po takie metody, jak:
 • Analiza aplikacji. To wstępny etap selekcji kandydatów. Analizujemy nadesłane dokumenty pod kątem zgodności z opracowanym profilem stanowiska. Selekcjonujemy kandydatów, którzy posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie oraz kompetencje.
 • Rozmowa kwalifikacyjna. Bezpośrednie spotkanie z kandydatem pozwala nam pogłębić wiedzę zaczerpniętą z aplikacji. Koncentrujemy się na informacjach dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także posiadanych umiejętności.
 • Wywiad kompetencyjny. To nowoczesne narzędzie selekcji pozwalające na ocenę predyspozycji osobowościowych, motywacji oraz umiejętności kandydata. Rekruter zadaje szczegółowe pytania dotyczące sytuacji z życia zawodowego kandydata.
 • Testy merytoryczne. Rekrutując pracowników na specjalistyczne stanowiska przeprowadzamy testy merytoryczne weryfikujące ich wiedzę zawodową.
 • Testy językowe. W przypadku stanowisk, na których wymagana jest znajomość języków obcych, weryfikujemy ją korzystając z testów sprawdzających poziom kandydata.
 • Assessment center. Jest to nowoczesne narzędzie rekrutacyjne polegające na porównaniu wiedzy i kompetencji kilku kandydatów, a także na sprawdzeniu ich umiejętności pracy w zespole. Assessment Centre to wielostopniowa rekrutacja łącząca w sobie tradycyjne metody, takie jak testy i rozmowa kwalifikacyjna z grami symulacyjnymi i zespołowymi case studies. Kandydat oceniany jest przez kilku rekruterów, co sprzyja obiektywizacji wyników.