Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy.

Inspektorem Ochrony Danych w FallWork jest Pan :

Paweł Szuba

E-mail:

Telefon: +48 61 662 75 00