Regulacje Prawne

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która jest aktem prawnym regulującym zasady współpracy agencji pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem.

 

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania agencji pracy tymczasowej oraz agencji pośrednictwa pracy.

 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy

 

 

Ustawa z 13 kwietnia 2007 o Państwowej inspekcji pracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 o PIP 

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Agencji Zatrudnienia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.01 2009 r. w sprawie Agencji Zatrudnienia