Payroll

Payroll to nowoczesne rozwiązanie w zakresie kadrowo – administracyjnej obsługi przedsiębiorstw. Outsourcing usług administracyjnych i kadrowych wpisuje się w nowoczesne trendy na rynku pracy. Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa najważniejsze jest ustalenie priorytetów i umiejętność delegowania zadań na podmioty zewnętrzne. Dzięki temu firma może skupić się na realizacji swoich najważniejszych zadań. Resztą zajmą się specjaliści.

Payroll to nowoczesne rozwiązanie w zakresie kadrowo-administracyjnej obsługi przedsiębiorstw. 

Nasi specjaliści od wielu lat zajmują się prowadzeniem projektów kadrowo – płacowych naszych klientów. Działamy w dwóch obszarach – administrujemy płacami Państwa pracowników oraz gwarantujemy obsługę kadrową przedsiębiorstwa. Każdy projekt traktujemy indywidualnie i wspólnie z klientem ustalamy zakres świadczonych usług.

Najczęściej w ramach outsourcingu klienci powierzają nam:

ADMINISTRACJĘ PŁAC

 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników, w tym pracowników o ewidencjonowanym czasie pracy  i stawce godzinowej
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie należnych składek i obciążeń podatkowych
 • Naliczanie dodatkowych wynagrodzeń: premii, ekwiwalentów za urlop itp.
 • Rozliczanie delegacji
 • Obsługa wypłaty wynagrodzeń
 • Naliczanie należności dla ZUS, US i PFRON
 • Naliczanie należnych urlopów
 • Obsługa rocznych deklaracji PIT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań

ADMINISTRACJĘ KADR

 • Prowadzenie teczek pracowniczych i aktualizacja dokumentacji
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Obsługa przyjęć oraz zwolnień pracowników
 • Monitorowanie obowiązkowych szkoleń oraz badań lekarskich
 • Przygotowywanie oraz obsługa każdego rodzaju umów
 • Sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy dla pracowników
 • Zarządzanie systemem szkoleń dla personelu i doskonalenia zawodowego
 • Tworzenie regulaminów i wewnętrznych przepisów firmowych
Dlaczego payroll to dobre rozwiązanie dla Państwa firmy?
 • Outsourcing kadr i płac pozwala na rezygnację z rozbudowanego działu personalnego w firmie
 • Oszczędzacie Państwo czas niezbędny do rekrutacji pracowników zajmujących się kadrami i płacami
 • Macie Państwo gwarancję, że nad kadrowo-płacową obsługą Państwa firmy czuwają specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Macie Państwo pewność, że dzięki stosowanym przez nas zaawansowanym programom ochrony danych, wszelkie informacje na temat państwa firmy i pracowników są w pełni chronione