Wynajem Personelu – Leasing Pracowniczy

To usługa pozwalająca Państwu wynająć od Agencji Pracy FallWork pracowników na różny okres czasu, bez konieczności nawiązywania z nimi bezpośredniego stosunku prawnego. Forma takiego zatrudnienia regulowana jest ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dającą dużo większą elastyczność, a zatem również oszczędności w Państwa firmie.

 

Wynajem personelu - dlaczego warto? 

 • Gwarantuje elastyczność i ciągłość zatrudnienia w okresach nasilenia produkcji, w sezonie urlopowym lub podczas choroby pracowników.
 • Jest doskonałą formą polityki personalnej w trudnej sytuacji rynkowej i niepewności dotyczącej realizacji projektów, przy zachowaniu wymaganej liczby etatów w firmie.
 • Doskonale sprawdza się podczas cyklicznych oraz nieprzewidywalnych spiętrzeń prac oraz szczytów produkcyjnych.
 • Gwarantuje redukcje kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników.

 

LEASING PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH - JAK TO DZIAŁA?

 

Zgłaszasz się do Agencji Pracy Tymczasowej Fallwork   Rekrutujemy pracowników i podpisujemy z nimi umowę o pracę tymczasową

 

Wynajem personelu 1
  Wspólnie ustalamy zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych i przedstawiamy naszą ofertę dopasowaną indywidualnie do Twoich potrzeb  

 

 

 

  Wystawiamy fakturę VAT za cały projekt

 

Wynajem personelu 2
Delegujemy pracowników do Twojej firmy i rozliczamy się z nimi  

 

 

W ramach wynajmu personelu czasowego – Leasingu pracowniczego to my zatrudniamy pracowników o ustalonych kwalifikacjach i delegujemy ich do pracy u Państwa w firmie na czas określony w zamówieniu. Zapewniamy także całą obsługę kadrowo-płacową. Zawsze dajemy Klientowi możliwość przejęcia pracownika tymczasowego, stąd też możliwość traktowania usługi leasingu pracowniczego jako okresu próbnego dla przyszłych pracowników.

Dzięki naszym rozwiązaniom poziom zatrudnienia zawsze jest dostosowany do bieżących potrzeb Państwa firmy. Znacząca redukcja kosztów związanych z rekrutacją, obsługą administracyjną i płacową pracowników oraz optymalizacja przebiegu zatrudnienia to istotne atuty pracy tymczasowej – leasingu pracowniczego.

 

Oferowane rozwiązania
 • Leasing pracowniczy – rekrutujemy i zatrudniamy pracowników, a następnie kierujemy ich do zadań w firmie klienta – czas reakcji na zamówienie nawet do 12 godzin.
 • Przejmujemy całą administrację kadrowo-płacową.
 • Przeprowadzamy badania lekarskie, wstępne szkolenia BHP itp.
 • Zapewniamy natychmiastowe zastępstwo w przypadku absencji.
 • Reprezentujemy PT przed urzędami administracji państwowej.
 • Do każdego zlecenia delegujemy koordynatora, który jest zawsze dostępny.

 

Korzyści dla pracodawcy użytkownika
 • Elastyczność zatrudnienia – liczba pracowników jest dostosowana do bieżących potrzeb firmy.
 • Redukcja kosztów związanych z rekrutacją pracowników.
 • Redukcja kosztów związanych z administracją kadrową oraz płacową.
 • Ograniczenie liczby stałych etatów – podstawowy stan zatrudnienia w firmie klienta obejmuje tylko kluczowe stanowiska.
 • Dostosowanie liczby pracowników do bieżących potrzeb firmy.
 • Możliwość „przejęcia” przez nas osób, którym kończą się umowy na czas określony w sytuacji braku pewności zatrudnienia na czas nieokreślony.
 • Szybkie zastąpienie pracownika w razie rotacji.
 • Odciążenie działu personalnego.
 • Możliwość sprawdzenia pracownika w okresie próbnym i nieodpłatne przejęcie go po upływie 3 miesięcy.
 • Zastosowanie umowy na zastępstwo.
 • Krótkie okresy wypowiedzeń na mocy Ustawy o pracy tymczasowej (w przypadku umów zawartych z pracownikami tymczasowymi na okres do dwóch tygodni, czas obowiązującego wypowiedzenia to 3 dni; w przypadku umów dłuższych jest to 1-tygodniowy okres wypowiedzenia).
 • Oszczędność czasu – klient koncentruje się na strategicznych celach biznesowych, odpowiedzialność za kadry przejmuje Agencja Pracy FallWork.