pl de ua
 • Ludzie, których potrzebujesz zawsze na czas...
 • Rekrutacje specjalistów dla Twojej firmy
  Rekrutacje specjalistów dla Twojej firmy
 • Leasing konsultantów telefonicznych dla Call Center
  Leasing konsultantów telefonicznych dla Call Center
 • Leasing pracowniczy dla branży produkcyjnej
  Leasing pracowniczy dla branży produkcyjnej
 • Rekrutacje specjalistyczne dla branży TSL
  Rekrutacje specjalistyczne dla branży TSL
 Najnowsze oferty pracy
Nowy Dwór Mazowiecki
Ostróda
Izabelin
 Szybki kontakt

FallWork Sp. z o.o.
adres: ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań
tel. +48 61 662 75 00
fax. +48 61 662 75 01
e-mail:

Przedwstępna umowa o pracę

8 Kwietnia 2013

Zdarza się, że pracodawca zamierza zatrudnić konkretną osobę, ale z różnych powodów nie może podpisać z nią właściwej umowy o pracę. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zawarcie umowy przedwstępnej, która daje gwarancję, że strony nie wycofają się ze złożonych obietnic.

 Umowa przedwstępna nie jest uregulowana w kodeksie pracy, ale strony przyszłego stosunku pracy mogą ją stosować na podstawie art. 389 i 390 kodeksu cywilnego. W myśl tych przepisów umowa przedwstępna jest umową, przez którą strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości.
 Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia właściwego kontraktu, który ma zostać zawarty w przyszłości. W przypadku umowy przedwstępnej o pracę należy wskazać rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i datę jej rozpoczęcia.

Do zawarcia umowy przedwstępnej konieczne jest zgodne oświadczenie woli stron co do zawarcia umowy o pracę o określonej treści. Umowa taka nie musi mieć formy pisemnej, warto jednak zadbać o spisanie postanowień (jest to wskazane dla celów dowodowych).
Umowa powinna zawierać zobowiązanie przynajmniej jednej ze stron do zawarcia w wyznaczonym terminie umowy o pracę. Warto zamieścić w niej również zapis o ewentualnym odszkodowaniu na wypadek niewywiązania się z zapisów umowy.

Jeżeli jedna ze stron po upływie wskazanego w umowie przedwstępnej terminu uchyla się od zawarcia kontraktu przyrzeczonego, to druga strona ma prawo na podstawie art. 390 par. 1 k.c. ma prawo żądać naprawienia szkody. Strony mogą dochodzić swoich praw w terminie do roku od daty, kiedy miało nastąpić zawarcie umowy przyrzeczonej.

Źródło: Hrnews.pl

 Powrót do listy aktualności

Facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×