pl de ua
Poszukiwanie Pracy

W jaki sposób najczęściej szukasz pracy?:

 
Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

2020-01-14 2020-01-31
SPEC/STSPEC/2019/03/KAD/WAW
Mazowieckie
WARSZAWA

Certyfikat Agencji Zatrudnienia:
Realizacja działań w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 („PO WER”), w szczególności w ramach:
Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, typ „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji”
Działania 2.21. Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw , typ „Zwiększanie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych”
Działania 2.21. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych w ramach II osi priorytetowej, typ „Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji”

w tym w szczególności:

1)wsparcie administracyjne i organizacyjne realizowanych projektów
2)przygotowanie informacji planistyczno-sprawozdawczych dotyczących zadań sekcji
3)wprowadzanie danych do systemów informatycznych
4)wsparcie procesu rozliczania wniosków o płatność
5)realizacja działań promocyjnych, z zakresu organizacji wydarzeń, komunikacji i rekrutacji
Wymagania konieczne:

• Wykształcenie wyższe,
• Mminimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej lub jednostce wspierającej rozwój przedsiębiorczości,

• Doświadczenie w realizacji projektów EFS,
• Znajomość uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych,
• Znajomość uregulowań prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej,
• Umiejętność współpracy w zespole,
• Poziom obsługi programów komputerowych – Pakiet Ms Office – bardzo dobry,
• Komunikatywność, szybkie uczenie się, organizacja pracy, zaangażowanie - poziom wysoki.

Wymagana pożądane:

Znajomość zagadnień z zakresu:
• rozliczanie projektów EFS,
• aktów prawnych i dokumentów programowych związanych z kontraktowaniem projektów finansowanych ze środków publicznych, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce,
• realizacji projektów szkoleniowych lub doradczych dla przedsiębiorstw,
• kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.

• Poziom znajomości języka obcego: język angielski – umożliwiający swobodną komunikację w mowie i piśmie (B1),
• Poziom obsługi sytemu SOWA, SL 2014 – dobry,
• Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
• Wykształcenie wyższe na kierunkach obejmujących: prawo, zarządzanie, ekonomię, nauki społeczne,
• Doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w PO WER lub PO KL, w szczególności projektów wspierających przedsiębiorców i ich pracowników.
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Wygodna lokalizacja miejsca pracy (centrum Warszawy)
• Możliwość rozwoju w renomowanej instytucji o profilu finansowym* Oferta pracy tymczasowej


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV.


W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administracja biurowa
  • Finanse; Ekonomia
  • Praca tymczasowa
Facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×