pl de ua
Poszukiwanie Pracy

W jaki sposób najczęściej szukasz pracy?:

 
Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - Sekcja Wdrażania

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - Sekcja Wdrażania

2019-03-06 2019-03-31
MS/S/WDR/PRP/2018
Mazowieckie
Warszawa

Certyfikat Agencji Zatrudnienia:
Główne obowiązki:
Wykonywanie zadań związanych z procesem wdrażania, w szczególności:
1. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z działaniami sekcji wdrażania.
2. Uczestnictwo w procesie przyjmowania i rozliczania wniosków o płatność; rozwiązywania umów o dofinansowanie, monitorowania realizacji projektów.
3. Uczestnictwo w procesie rozpatrywania odwołań beneficjentów w wyniku weryfikacji wniosków o wprowadzenie zmian do umów/wniosków o płatność/rozwiązania umów.
4. Przygotowywanie korespondencji z beneficjentami według wzorów.
5. Uczestnictwo w procesie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie, rozliczania przyznanego dofinansowania.
6. Uczestnictwo w przygotowywaniu lub aktualizacji dokumentów/procedur związanych z realizacją zadań departamentu we współpracy z przełożonym.
7. Przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań, raportów i analiz.
8. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
9. Przygotowywanie danych/dokumentów/informacji do jednostek zewnętrznych.
10. Archiwizowanie dokumentacji.
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
drugi lub trzeci rok studiów licencjackich.
Doświadczenie zawodowe:
a) w przypadku Młodszego Specjalisty - minimum 0,5 roku w pracy w podmiocie współpracującym z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego
lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych;
b) w przypadku Specjalisty - minimum 1 rok w pracy w podmiocie współpracującym z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych.
Poziom znajomości zagadnień:
1. Wiedza z zakresu zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wiedza z zakresu projektów finansowanych ze środków publicznych.
Poziom obsługi programów komputerowych:
1. Znajomość narzędzi biurowych MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel)
Inne:
- zaangażowanie, pozytywne nastawienie do pracy, umiejętność współpracy w grupie, chęć do uczenia się, samodzielność.
Wymagania pożądane:
Wykształcenie:
wyższe (licencjat)
Doświadczenie zawodowe:
a) w przypadku Młodszego Specjalisty - minimum 1 rok w pracy w podmiocie współpracującym z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych,
b) w przypadku Specjalisty - minimum 1,5 roku w pracy w podmiocie współpracującym z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych.
Poziom znajomości zagadnień:
1. Znajomość zagadnień z zakresu zasad wdrażania środków z funduszy europejskich.
2. Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Wiedza z zakresu rozliczania wsparcia z funduszy europejskich.
4. Znajomość zasady konkurencyjności lub ustawy PZP.
Poziom znajomości języka obcego:
język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne:
- umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, obsługa klienta.
Umowę o pracę,
Atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju,
Miejsce pracy w Centrum Warszawy.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administracja biurowa
  • Finanse; Ekonomia
  • Inne
  • Praca tymczasowa
Facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×