pl de ua
Poszukiwanie Pracy

W jaki sposób najczęściej szukasz pracy?:

 
Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - Sekcja Kontraktowania

Młodszy Specjalista/Specjalista w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw - Sekcja Kontraktowania

2019-03-06 2019-03-31
MS/S/KONTR/PRP/2018
Mazowieckie
Warszawa

Certyfikat Agencji Zatrudnienia:
Wykonywanie zadań związanych z procesem kontraktowania, w szczególności:
1. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z działaniami sekcji kontraktowania.
2. Uczestnictwo w procesie oceny złożonych wniosków o dofinansowanie w roli oceniającego
lub sekretarza.
3. Współpraca z ekspertami zaangażowanymi w proces oceny wniosków o dofinansowanie.
4. Weryfikowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów o dofinansowanie.
5. Przygotowywanie umów z beneficjentami według wzoru.
6. Przygotowywanie korespondencji z wnioskodawcami według wzorów.
7. Uczestnictwo w procesie wprowadzania zmian do umów o dofinansowanie.
8. Uczestnictwo w przygotowywaniu dokumentów/procedur związanych z realizacją zadań departamentu we współpracy z przełożonym.
9. Przygotowywanie danych i informacji do sprawozdań, raportów i analiz.
10. Przygotowywanie danych/dokumentów/informacji do jednostek zewnętrznych.
11. Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
12. Archiwizowanie dokumentacji.
Konieczne:
Wykształcenie:
drugi lub trzeci rok studiów licencjackich.
Doświadczenie zawodowe:
a) w przypadku Młodszego Specjalisty - minimum 0,5 roku w pracy w podmiocie współpracującym z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego
lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych;
b) w przypadku Specjalisty - minimum 1rok w pracy w podmiocie współpracującym
z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych.
Poziom znajomości zagadnień:
1. Wiedza z zakresu zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wiedza z zakresu projektów finansowanych ze środków publicznych.
Poziom obsługi programów komputerowych:
1. znajomość narzędzi biurowych MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programów Word i Excel
Inne:
- zaangażowanie, pozytywne nastawienie do pracy, umiejętność współpracy w grupie, chęć do uczenia się, samodzielność.
Pożądane:
Wykształcenie:
wyższe (licencjat)
Doświadczenie zawodowe:
a) a) w przypadku Młodszego Specjalisty - minimum 1 rok w pracy w podmiocie współpracującym z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego
lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych,
b) b) w przypadku Specjalisty - minimum 1,5 roku w pracy w podmiocie współpracującym
z przedsiębiorcami lub działającym na rzecz sektora publicznego lub realizującym projekty finansowane ze środków publicznych.
Poziom znajomości zagadnień:
1. Znajomość zagadnień z zakresu zasad przyznawania środków z funduszy europejskich.
2. Znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
3. Wiedza z zakresu przyznawania wsparcia z funduszy europejskich.
4. Wiedza z zakresu statusu małego i średniego przedsiębiorcy.
5. Znajomość zasady konkurencyjności lub ustawy PZP.
Poziom znajomości języka obcego:
język angielski w stopniu komunikatywnym
Inne:
- umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, obsługa klienta.
Umowę o pracę;
Konkurencyjne warunki rozwoju;
Zatrudnienie w Centrum Warszawy.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administracja biurowa
  • Finanse; Ekonomia
  • Inne
  • Praca tymczasowa
Facebook
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×