FAQ - Pracowników

Wszystkie niezbędne narzędzia
FAQ
Przedstawiamy listę najbardziej typowych pytań, jakie zazwyczaj nurtują kandydatów. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami.

Praca tymczasowa to jedno z najnowszych rozwiązań na rynku pracy. To elastyczna forma zatrudnienia, w której umowa zawierana jest między trzema podmiotami: pracodawcą, agencją pracy i pracownikiem. Korzystając z pośrednictwa agencji, masz możliwość podejmowania zatrudnienia w różnych firmach. Dzięki temu możesz połączyć elastyczny grafik z pewnością zatrudnienia – jeśli w jednej firmie skończy się zapotrzebowanie na Twoje usługi, agencja pracy oddeleguje Cię do innego przedsiębiorstwa.

W naszej bazie mamy oferty pracy tymczasowej dla osób z różnych branż i z różnym doświadczeniem zawodowym. Poszukujemy zarówno pracowników fizycznych, jak i personelu biurowego oraz pracowników specjalistycznych i ze znajomością języków obcych.

Wynagrodzenie zależy od miejsca pracy i wykonywanych obowiązków. Zawsze jednak oferujemy przejrzysty system rozliczeń w oparciu o stała stawkę za godzinę pracy.

Tak. W naszej bazie znajdują się oferty pracy tymczasowej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Współpraca z Agencją Pracy FallWork jest całkowicie bezpłatna dla pracowników. Polskie prawo zabrania pobierania prowizji od wynagrodzenia pracowników tymczasowych. W naszej ofercie nie ma też żadnych ukrytych opłat: nie płacisz za umieszczenie CV w bazie, czy za uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Koszty rekrutacji pracowników tymczasowych ponosi w całości firma, która podpisuje z agencją umowę.

Pracownicy tymczasowi są objęci pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, emerytalnym, rentowym i chorobowym. W szczególnej sytuacji są studenci do 26 roku życia, którzy są ubezpieczenie na podstawie odrębnych przepisów.

Tak. Umowa o pracę tymczasową jest objęta składkami emerytalnymi. Liczy się też do lat pracy niezbędnych do uzyskania emerytury.

Tak. Zawieramy umowę ze wszystkimi pracownikami tymczasowymi, którzy współpracują z naszą agencją.

Tak. Umowa o pracę tymczasową przewiduje urlop wypoczynkowy. Jest on naliczany w zależności od całkowitego stażu pracy oraz długości okresu, podczas którego wykonujesz obowiązki w danej firmie. 

Wynagrodzenia wypłacamy zgodnie z terminami zawartymi w umowie z pracownikiem tymczasowym bądź zleceniobiorcą.

Nie. Osoby niepełnoletnie nie mogą być pracownikami tymczasowymi w naszej agencji.

Podpisanie umowy z naszą agencją nie ogranicza w żaden sposób Twoich możliwości współpracy z innymi firmami czy podjęcia stałego zatrudnienia.

Tak. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę tymczasową lub umowy cywilnoprawnej traci status bezrobotnego. Masz 7 dni od daty podjęcia zatrudnienia, by zgłosić ten fakt w Urzędzie Pracy.

Tak.  Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Absolutnie nie ma takiego obowiązku. Pracownik przyjmuje tylko te oferty, których warunki mu odpowiadają.

Chcesz rozliczyć swój pit?
Pobierz gotowy e-pit
pobierz swój e-pit